Začalo sa sčítanie ľudu

V termíne od 13. mája 2011 do 6. júna 2011 prebieha na celom území Slovenska sčítanie ľudu. Najväčšie zbieranie informácií o obyvateľoch a ich životnej úrovne organizuje Štatistický úrad. Každý sčítací komisár musí mať poverenie a na Vašu žiadosť sa musí preukázať občianskym preukazom. Sčítacieho komisára nemusíte vpúšťať do bytu a musí sa Vám preukázať [...]

Čítaj ďalej ...

Poslanec prišiel o odmenu

Poslanec za SKDÚ Marek Bobák, člen miestneho zastupiteľstva, zostane bez májovej odmeny. Vyplýva to z rozhodnutia ostatných poslancov, ktorí jednohlasne odhlasovali takúto sankciu pre Bobáka, ktorý včas nepodal majetkové priznanie. Hoci svoju chybu napravil, z nedodržania termínu mu Komisia pre ochranu verejného záujmu navrhla sankciu vo výške jednej mesačnej odmeny. Bobák sa za meškanie ospravedlnil [...]

Investori budú musieť zveľadiť Nové Mesto

Podľa slov starostu R. Kusého developeri, ktorí prejavia záujem o investovanie v Novom Meste a splnia všetky zákonné podmienky, budú musieť prispieť aj k zveladeniu prostredia našej mestskej časti. Takto sa starosta dohodol aj so zástupcami spoločnosti GTC, s ktorými vo štvrtok 12. mája podpísal memorandum, ktorého súčasťou bol aj záväzok investora vybudovať parkovacie plchy, [...]

Nové Mesto trvá na zachovaní polikliniky Tehelná

Záujem mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o zachovanie Polikliniky Tehelná pretrváva. Na dnešnom stretnutí so zástupcami petičného výboru za zachovanie polikliniky to potvrdil starosta Rudolf Kusý. „Občanom, ani mne, osud Polikliniky Tehelná nie je, a nikdy nebude ľahostajný,” vyhlásil starosta.

Upratovanie v Dimitrovke

V sobotu 7. mája o 14.30 začína v Dimitrovke veľké jarné upratovanie. Starosta s poslancami a s obyvateľmi revitalizujú detské ihrisko a vyčistia Nobelov park. Po brigáde bude opekačka pre všetkých “brigádnikov”. Príďte, tešíme sa na vás.