Archív | Horné Kramáre RSS feed for this section

Reparát z prerokovania územného plánu

V septembri sa na Kramároch prejednával návrh územného plánu zóny Horný Kramer. Už po druhý krát. Poslanci museli schváliť jeho opätovné prerokovanie, nakoľko obyvatelia Kramárov kritizovali úrad za nedostatočnú informovanosť. To, čo zo strany miestneho úradu chýbalo, svojpomocne nahrádzali ľudia informačnými letákmi. Preto spísali petíciu a požiadali o opätovné prerokovanie územného plánu zóny tak, aby [...]

Obyvateľov Kramárov spojila neželaná výstavba

Vznik občianskeho združenia Naše Kramáre, ktoré sa neskôr pridalo k iniciatívam občianskeho združenia Za Bratislavu – Nové Mesto, súvisí s plánovanou výstavbou. Tá totiž obyvateľom sídliska na kopci prináša množstvo problémov. Ako združenie vznikalo, o jeho činnosti a ďalších cieľoch rozpráva zakladajúca členka Ing. Oľga Nemetzová. Odkedy je váš život spojený so sídliskom Kramáre? „Prisťahovali [...]

Územný plán zóny Horný Kramer

Ak vás zaujíma, čo sa deje vo vašom okolí a ako sa k občanom stavia miestna samospráva, potom možno viete, že na Kramároch (v zóne Horný Kramer) si obyvatelia doslova vybojovali opätovné prerokovanie územného plánu. Miestny úrad urobil príliš málo pre informovanosť ľudí a boli nutné petície, listy a sťažnosti, aby samospráve došlo, že bude [...]

O zóne Horný Kramer nanovo

Dokument Zmeny a doplnky územného plánu zóny Horný Kramer sú predmetom nového konania. Jeho ďalšie prerokovanie a pripomienkovanie sa začalo 19. júla a potrvá do 30. septembra. V rámci neho organizuje miestny úrad aj stretnutie s občanmi, dotknutými fyzickými i právnickými osobami, a to za účasti projektantov. Uskutoční sa 7. septembra v Dome kultúry na [...]