Archív | ŠARAPI RSS feed for this section

Čo si občania želajú v parku na Račianskom mýte

Odborníci, ktorí budú pripravovať nový obraz parku na Račianskom mýte, získajú vďaka aktivitám občianskeho združenia Za Bratislavu – Nové Mesto podrobné pracovné podklady. Vzišli zo stretnutia a ďalších pripomienok obyvateľov priľahlého územia, ktorí park považujú za svoj, hoci jeho význam v rámci hlavného mesta je nepomerne väčší. Požiadavky občanov zhrnula a roztriedila moderátorka nedeľnej parkovej [...]

Výsledky diskusie o parku na Račianskom mýte

Zverejňujeme zápisnicu výsledkov verejnej diskusie o parku na Račianskom mýte. Zápisnicu zhotovila facilitátorka verejnej diskusie, pani architektka Zora Paulíniová.   Témy z verejného stretnutia 5. septembra 2010, Park na Račianskom mýte   Park na Račianskom mýte má dôležitosť, presahujúcu význam Nového mesta. Nekončí posledným obrubníkom, ale plynulo naväzuje na iné zelené zóny a pešie trasy [...]

Čo chceme v parku na Račianskom mýte?

Ďakujeme za Vaše podnety a návrhy na diskusii, aj za tie, ktoré ste nám zaslali e-mailom či prostredníctvom facebooku. Naše požiadavky – nestavať v parku ani okolí – ohradiť detské ihrisko kvôli psíčkarom – podpora novcý športových aktivít – dobudovanie ihriska – zónovanie parku pre konkrétne účely – nová výsadba a úprava zelene – spojiť [...]

Trápi nás, ako vyzerá park na Račianskom mýte

V 18 storočí starousadlíci vybudovali na poliach a vinohradoch predmestie Blumentál, kde postupne vyrástla fara a dva cintoríny. V 60. rokoch 20. storočia cintoríny zrušili a v roku 2000 po úprave priestorov samospráva sprístupnila verejnosti centrálny park – park na Račianskom mýte. Dnes je jedným z mála zelených miest v Bratislave a jeho bohatú históriu [...]