Archív | Zo združenia RSS feed for this section

Starosta verí v korektnú spoluprácu s poslancami

Základom fungovania miestnej časti je nielen korektná a profesionálna práca starostu v prospech obyvateľov, ale predovšetkým kvalitná a nestranícka práca poslancov miestneho zastupiteľstva. Toto zdôraznil aj nový starosta Rudolf Kusý v svojom príhovore k novozvoleným poslancom miestneho zastupiteľstva na slávnostnom preberaní funkcií 22. decembra 2010. V príhovore zdôraznil, že zapojenie obyvateľov do rozhodovacieho procesu je [...]

Predstavujeme…

Aké prvé kroky podniknete, ak budete zvolený za poslanca? Ing. Branislav Feješ V prvom období sa musím oboznámiť s fungovaním úradu, zistiť, v ktorom výbore by moje skúsenosti boli najviac prospešné. Čaká ma množstvo stretnutí s ľuďmi a zisťovanie ich názorov. Pre mňa je dôležité, aby fungoval celý mechanizmus správy verejných vecí, aby som svojím [...]

Naši členovia sú miestnymi poslancami

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 27. novembra 2010, kandidovali aj členovia nášho občianskeho združenia na posty poslancov miestneho zastupiteľstva. Ďakujeme, že ste im odovzdali Vaše hlasy a vďaka vašej podpore nás budú ako poslanci mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zastupovať: Ing. Jozef Bielik, Ing. Helena Bánska, CSc., Ing. Stanislav Winkler, [...]

Starosta verí v korektnú spoluprácu s poslancami

Základom fungovania miestnej časti je nielen korektná a profesionálna práca starostu v prospech obyvateľov, ale predovšetkým kvalitná a nestranícka práca poslancov miestneho zastupiteľstva. Toto zdôraznil aj nový starosta Rudolf Kusý v svojom príhovore k novozvoleným poslancom miestneho zastupiteľstva na slávnostnom preberaní funkcií 22. decembra 2010. V príhovore zdôraznil, že zapojenie obyvateľov do rozhodovacieho procesu je [...]

Ako ďalej s Novým Mestom?

Transparentnosť je normálna, mala tu byť už dávno V posledných týždňoch je v médiách živá bratislavská kauza s bytmi. V reakcii na ňu začínajú mnohí politici hovoriť o otvorenosti a transparentnosti. Dnes, 20 rokov po zmene systému, počas ktorých sa majetok štátu postupne strácal, je to zrazu vďačná téma! Popravde, niet veľmi o čom hovoriť. [...]