Cieľ združenia

Pred rokom sme pomenovali desiatky problémov, ktoré nás trápia. Predovšetkým v bezprostrednom okolí každého z nás, ale aj také, ktoré vnímame viacerí. Napríklad stav Račianskej ulice, podchod na Trnavskom Mýte, problémy s parkovaním…

Nechceme veľa. Chceme, aby bolo čisto, aby sa školy, škôlky, kluby dôchodcov, či ihriská zrekonštruovali, aby sa obnovila prícestná zeleň, zrevitalizovali parky, natreli lavičky. Aby sa komunikovalo s miestnymi obyvateľmi o plánovanej výstavbe ešte v čase tvorby územných plánov a územných plánov zón. Chceme, aby sa jasne dohodlo za účasti miestnych obyvateľov, ktoré plochy sú pre psov a ktoré slúžia len ľuďom, aby sa urobil plán postupnej opravy chodníkov a ciest. Chceme, aby mestská časť prestala zhoršovať stav dopravy (najmä statickej) tým, že dáva stavebné povolenia na nadstavby bez toho, aby investor vytvoril parkoviská.

Chceme, aby z našej mestskej časti, z nášho mesta, bolo lepšie miesto pre život nás všetkých.