Čo chceme v parku na Račianskom mýte?

Ďakujeme za Vaše podnety a návrhy na diskusii, aj za tie, ktoré ste nám zaslali e-mailom či prostredníctvom facebooku.

Naše požiadavky

- nestavať v parku ani okolí
- ohradiť detské ihrisko kvôli psíčkarom
- podpora novcý športových aktivít
- dobudovanie ihriska
- zónovanie parku pre konkrétne účely
- nová výsadba a úprava zelene
- spojiť park s cyklotracou zo Starého mesta
- obnoviť kvalitu chodníkov
- zvýšiť dozor
- zaviesť “multigeneračnosť” parku
- zaviesť zmenu územného plánu
- upraviť pohostinstvá tak, aby slúžili pre všetky vekové kategórie obyvateľov
- osadenie nových lavičiek
- nové kvalitné osvetlenie
- cukráreň
- využitie vody z Malých Karpát
- zábavné fontány pre deti
- kríkové bludisko pre deti smerom k fontáne
- ping-pongové stoly
- zvýšiť bezpečnosť v parku
- bezbariérový prístup

Zatiaľ nekomentované.

Zanechaj komentár

Musíš byť prihlásený ako na písanie komentárov.