Doprava v okolí zimného štadióna prejde skúškou

Na stretnutí s obyvateľmi v Národnom tenisovom centre 25. januára 2011, informovali predstavitelia miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a organizačného výboru majstrovstiev sveta 2011 v Bratislave o skutočnostiach súvisiacich s výstavbou v okolí zimného štadióna, dopravou a organizáciou MS a podujatia Slovak Cup.

Vedúci stavebného úradu Ing. Mészároš vysvetlil situáciu v plánoch na vybudovanie heliportu na streche športovo-spoločenského centra, proti ktorému občania spísali petíciu. V stavebnom povolení sa o heliporte neuvažovalo a investor Tehelné pole s.r.o. zatiaľ nepožiadal o zmenu stavby pred dokončením, preto bude skolaudovaná bez heliportu. V prípade vznesenia tejto požiadavky sa začne správne konanie, ktorého účastníkmi budú aj obyvatelia dotknutej oblasti. „Som proti stavbe a ak by táto situácia nastala, urobíme všetko pre to, aby sme ochránili záujmy obyvateľov“, uviedol starosta Rudolf Kusý.

Riaditeľ organizačného výboru MS 2011 v Bratislave, pán Lenárt, informoval o technickej pripravenosti zimného štadióna. Jediný vstup do haly bude z ulice Odbojárov. Je vybavený snímacím zariadením tvárí, ktoré zachytí výtržníkov. Pod vedľajšou halou štadióna je dvojpodlažné podzemné parkovisko s kapacitou do 360 miest, hotel má vlastné garáže.
Hlavné mesto požiadalo starostu o povolenie predčasného užívania stavby od 8. do 15. februára, kedy sa tu uskutoční Slovak Cup a preverí zvládnutie organizačných opatrení.

Počas konania oboch podujatí budú priľahlé ulice a dvory policajne uzavreté a do oblasti sa dostanú výlučne obyvatelia s trvalým pobytom, sanitky, bezpečnostné a obslužné vozidlá. Majitelia garáží budú musieť preukázať svoje vlastníctvo. Organizátori doriešia prístup rodičov, vyzdvihujúcich deti z materských škôl. Rovnako sľúbili prerokovanie žiadosti o ponechanie nepretržitej uzávery prístupu. Aby nedošlo k poškodeniu áut odchádzajúcimi fanúšikmi, budú mať obyvatelia možnosť zaparkovať svoje vozidlá na stráženej ploche bývalého cyklistického štadióna.

Účastníci upozornili na zlý stav vozovky a chodníkov na ulici Odbojárov, problém podchodu na Trnavskom mýte a ďalšie nedostatky. Nesúvisia však priamo s organizáciou majstrovstiev a budú riešené na samostatných stretnutiach.

Zatiaľ nekomentované.

Zanechaj komentár

Musíš byť prihlásený ako na písanie komentárov.