Kontakty

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA OZ

Spoločné problémy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

Mierová kolónia:
Gejza Kosztolányi
tel.: 0903 756 555

Biely kríž + Gaštanový hájik:
Ľubica Križanová
tel.: 0903 918 250
lubica.krizanova@chello.sk

Nobelova + Odborárska + Podniková
Dušan Cigánek
tel.: 0905 253 747
vancivanci@gmail.com

Zátišie
Alena Rybáriková
tel.: 02/4445 7154
rybarikova.alena@gmail.com

Ľudová štvrť + Hostinského sídlisko
Branislav Feješ
poslanec miestneho zastupiteľstva
tel.: 0903 622 226
fejes.branislav@gmail.com

ŠARAPI (medzi Šancovou, Račianskou a Pionierskou)
Peter Vrtiel
tel.: 0948 747 589
pvrtiel@gmail.com

Teplická (medzi Zváračským ústavom a Mladou gardou)
Jozef Bielik
poslanec miestneho zastupiteľstva
tel.: 0905 599 138
bielikj@hotmail.com

Kramáre
Oľga Nemetzová
tel.: 0918 920 363
o.nemetzova@zoznam.sk

Nová doba / Kalinčiakova
Ing. Miloslav Kavický
tel. 0905 719 787
milokavicky@gmail.com