Nobelov park sa dočká obnovy

V okolí bývalej Dimitrovky vyrástlo sídlisko, kde našli byty vtedajší zamestnanci. Závod, ktorý silne zaťažoval životné prostredie, sa snažil vrátiť niečo obyvateľom v podobe športových zariadení a starostlivosti o zeleň v okolí. A Nobelov park patril medzi najkrajšie v meste. Tunajší ľudia spomínajú na pokoj uprostred zelene, kúpalisko aj plochu, kde v zime pripravovali deťom klzisko.

To všetko je však minulosťou. Z pôvodne rozsiahleho parku sa postupne ukrajujú a predávajú časti pozemkov, ktoré by ich majitelia v budúcnosti radi zastavali. Narušený oplotenými a často zanedbanými trávnatými plochami pripomína dnes Nobelov park trhací kalendár.
Po zániku Istrochemu sa drasticky zredukoval počet prevádzok a existujúca výroba prešla pod Duslo Šaľa. Pozemky, ktoré firme v minulosti patrili, spravuje spoločnosť Istrochem Reality. A tá už na upravenom okolí nemá záujem, jej ciele sú v prvom rade ekonomické, hovorí Dušan Cigánek, dlhoročný obyvateľ štvrte, ktorý si pamätá park v jeho najkrajšej podobe.

Zachrániť čo sa dá
Zastaviť chátranie a obnoviť aspoň zostávajúce časti parku sa rozhodli miestni obyvatelia s pomocou občianskeho združenia Za Bratislavu – Nové Mesto. Dohodli sme sa na spoločnom postupe a po niekoľkomesačnom snažení sa podarilo dosiahnuť pozitívny výsledok, hovorí Rudolf Kusý a pokračuje: Na obnovu parku sme získali finančné prostriedky z grantového programu Európskej únie Mládež v akcii, druhú časť nám poskytlo Konto Orange.
Z týchto prostriedkov bude možné doplniť chýbajúce lavičky, poklopy na kanálové vpuste, opraviť najhoršie jamy na cestách, posúdiť zdravie stromov a navrhnúť vhodné riešenia na úpravu zelene. V sobotu 18. septembra sa obyvatelia z okolitých domov stretli v parku, aby navrhli konkrétne miesta na osadenie lavičiek a skonkretizovali potrebné opravy.

Zmeny si vyžadujú aktívny prístup
Je veľa vecí, ktoré by táto štvrť potrebovala vyriešiť. Patrí k nim chýbajúci autobus cez víkend, kamióny a nákladné autá, ktoré svojimi prejazdmi cez sídlisko spôsobujú otrasy, prejavujúce sa prasklinami na domoch, či zdevastované nadchody nad železnicou. Miestni obyvatelia už majú svoju skúsenosť s tým, že má zmysel prestať nadávať a zobrať veci do vlastných rúk. V minulom roku si spoločne vybudovali ihrisko. Sami.

Zatiaľ nekomentované.

Zanechaj komentár

Musíš byť prihlásený ako na písanie komentárov.