Plány na rozvoj Dimitrovky

Vo štvrtok 31, marca 2011 pozval starosta a miestni poslanci na stretnutie obyvateľov Dimitrovky, aby spolu hovorili o problémoch z tejto lokality. Z diskusie vzičli tieto podnety a plány na realizáciu:

1. parkovanie
v súčasnosti absentujú parkovacie plochy v tejto lokalite. Nakoľko obyvatelia nemajú dostatok parkovacích miest, mnohí sú nútení parkovať pred bránami obytných domov, čo ale obmedzuje ostatných obyvateľov. Riešením by bolo častejšie hliadkovanie mestskej polície v tejto lokalite a pokutovanie vodičov, avšak v prvom rade by mali vodiči byť ohľaduplnejší, aby sa predišlo sankciám. Termín realizácie: čo najskôr

2. plánovaná výstavba
- pozemok v tejto lokalite predalo ešte bývalé vedenie mestskej časti BANM. Starosta v súčasnosti nemôže konať proti majiteľovi pozemku a obmedzovať ho v plánovanej výstavbe, nakoľko musí postupovať v zmysle zákona. Majiteľ pozemku si však musí spĺňať zákonné povinnosti. Napríklad vlastník pozemku sa nestaral o jeho úpravu (nekosil trávu) a teda nespĺňal zákonnú povinnosť, mestská časť Nové Mesto udelila majiteľovi pokutu. Existujú však aj iné opatrenia, ako sa s majiteľom pozemku dohodnúť, aby plánovaná výstavba obťažovala obyvateľov čo najmenej a aké prípadné benefity môže investor obyvateľom ponúknuť. V prípade plánovanej výstavby prebehnú rokovania s majiteľom pozemku, aby sa na tomto mieste vybudoval dostatok parkovacích miest. Termín realizácie: čo najskôr

3. frekventovaná premávka
- v lokalite Dimitrovka nákladné autá a hustá premávka osobných vozidiel spôsobujú postupnú deštrukciu cesty, škody na majetku obyvateľov (napr. praskanie stien), zvýšenú prašnosť, ohrozujú chodcov. Vodiči nerešpektujú maximálnu povolenú rýchlosť a navyše nerešpektujú ani zákazové značky pre prejazd nákladným automobilom. Po skončení MS v ľadovom hokeji má MČ prísľub od policajného zboru, že v tejto lokalite budú častejšie hliadkovať policajnú vozidlá a pokutovať nedisciplinovaných vodičov. Termín realizácie: v druhej polovici mája 2011

4. Nobelov park
- v parku vodiči parkujú, ohrozujú návštevníkov parku a park je neustále znečisťovaný a devastovaný. Pozemky parku patria Istrochemu, pričom MČ iniciovala rokovania o ich prevode do vlastníctva MČ. MČ po dohode s Istrochemom umiestni na začiatok parku rampu, aby sem mali automobily znemožnený vstup. P. poslankyňa Bánska preverí, ako je to s vlastníctvom pozemkov parku. Termín realizácie: v druhej polovici mája 2011

5. ulica pri starom ihrisku
– cesta je v dezolátnom stave, po daždi sa tvoria kaluže a nie je možné popri ceste prejsť. P. poslankyňa Bánska preverí, ako je to s vlastníctvom pozemkov, kde je cesta vybudovaná, kto ju má v správe. Termín realizácie: v druhej polovici mája 2011

6. športovisko
– v areáli základnej školy by mohlo v budúcnosti vyrásť športovisko pre obyvateľov tejto lokality. Už boli vytvorené dva projekty na vizualizáciu športoviska. Celý administratívny proces je však zdĺhavý. Termín realizácie: administratívna časť do polovice 2012, plánovaná výstavba, úprava pozemku – druhá polovica roku 2012, plánované dokončenie do konca roka 2013

7. psíčkari
– na trávnatých plochách sa nachádzajú psie exkrementy, ktoré majitelia psov neodpratávajú. Preto MČ zintenzívni hliadky mestskej polície po MS v ľadovom hokeji a tým zvýši pravdepodobné možnosť sankciovania psíčkarov. Termín realizácie: v druhej polovici mája 2011

Ďalšie problémy
- autobus stojí na Nobelovej len na znamenie, Nobelova (6,8,12)
- obyvateľom prekážajú holuby sídliace na streche Palmy
- v okolí ubytovne je neporiadok a zápach
Termín realizácie: priebežne

Ďalšie stretnutie je predbežne naplánované na september 2011.

Zatiaľ nekomentované.

Zanechaj komentár

Musíš byť prihlásený ako na písanie komentárov.