Starosta verí v korektnú spoluprácu s poslancami

Základom fungovania miestnej časti je nielen korektná a profesionálna práca starostu v prospech obyvateľov, ale predovšetkým kvalitná a nestranícka práca poslancov miestneho zastupiteľstva. Toto zdôraznil aj nový starosta Rudolf Kusý v svojom príhovore k novozvoleným poslancom miestneho zastupiteľstva na slávnostnom preberaní funkcií 22. decembra 2010.

V príhovore zdôraznil, že zapojenie obyvateľov do rozhodovacieho procesu je nevyhnutnosťou a ak má mestská časť Nové Mesto fungovať ako otvorená správa, musí sa zintenzívniť komunikácia medzi poslancami a obyvateľmi.
Nový starosta prízvukuje, že spolupráca najvyšších orgánov miestnej samosprávy, teda starostu a zastupiteľstva, musí byť založená na vzájomnom rešpekte a slušnosti, ktoré budú vytvárať zhodu a tá sa potom pozitívne odzrkadlí aj v práci pre obyvateľov. Podľa jeho slov nesmie miestny poslanec prihliadať na stranícku príslušnosť: „Sú pravda takí, ktorí slušnosť považujú za slabosť a nerozhodnosť. Môžem Vás ubezpečiť, že pri výzvach, ktoré sú pred nami, a plánovaných projektoch si niečo podobné nedovolím. Prospech našich obyvateľov musí stáť na prvom mieste.“

Podľa starostu R. Kusého prišiel čas na plnenie predvolebných sľubov a predloženie vízie o Novom Meste, ktorú on ako starosta a miestni poslanci predložia obyvateľom. „Práce je pred nami dosť a ja Vás pozývam, aby ste sa zapojili,“ dodáva R. Kusý.

Zatiaľ nekomentované.

Zanechaj komentár

Musíš byť prihlásený ako na písanie komentárov.